Onafhankelijk smaakmakend magazine over speciaalbier

Biernieuws

Swinkels Family Brewers belooft voor 75% circulair te zijn in 2025

Geplaatst op dinsdag 20 april 2021

Swinkels Family Brewers werkt er voortdurend aan om slimmer en duurzamer te ondernemen. Dat laat ze ook zien in een jaar waarin er financiële tegenslagen zijn. De investeringen en focus om volledig circulair te ondernemen werden onverminderd voortgezet. Het doel om in 2020 50% circulair te ondernemen werd met 52% ruimschoots behaald. Het familiebedrijf ligt hiermee dus goed op koers om de doelstelling van 75% in 2025 te realiseren.

Binnen circulair ondernemen richt de brouwer en mouter zich op drie kernprocessen: circulair inkopen, circulair produceren en hoogwaardig hergebruik. Deze zijn verankerd in de Swinkels Circularity Index, een circulaire berekeningsmethodiek, onafhankelijk beoordeeld door KPMG.

Succes door samenwerking met leveranciers en partners

Het behalen van 52% circulair ondernemen is een verbetering van 12 procentpunt ten opzichte van 2019. In 2020 is vooral vooruitgang geboekt op de duurzame inkoop van agrarische grondstoffen, machines, verpakkingsmaterialen en marketingmaterialen. Er zijn stappen gezet binnen de energietransitie en is er flinke winst behaald om energie te besparen. Ook is Swinkels Family Brewers steeds beter in staat om haar co-producten circulair in te zetten. Naast de inzet van collega’s binnen de organisatie is dit succes behaald door samenwerking met leveranciers en partners. Peer Swinkels: “We willen onszelf groener uit de crisis investeren. Circulair ondernemen is anno 2020 als leidend principe verankerd in ons bedrijfsmodel, het is één van onze strategische pijlers. Als familiebedrijf verliezen we de lange termijn nooit uit het oog, omdat we het bedrijf mooier willen doorgeven aan de volgende generaties. Dat mooier vangen we onder andere in het circulair doorgeven. Hiermee zorgen we dat we efficiënter omgaan met onze grondstoffen en omkijken naar onze omgeving, waardoor we zowel nu als in de toekomst hier profijt van krijgen. We hebben in 2020 tal van projecten uitgevoerd die hieraan bijdragen en ik ben enorm trots op de toewijding van alle betrokkenen. Dit belooft veel voor de toekomst.” 

Swinkels Circularity Index (SCI)

De zogeheten Swinkels Circularity Index (SCI), een berekeningsmethodiek waarmee de brouwer en mouter de activiteiten op het vlak van de drie kernprocessen tastbaar en meetbaar maken, is op een aantal punten doorontwikkeld. Machines, gebouwen (inzet van restmaterialen) en marketingmaterialen dragen nu bij aan de berekening van de SCI. Bekijk deze animatie voor meer uitleg over de SCI.

In 2021 nog sterkere focus op circulariteit

Ook in 2021 wordt verder geïnvesteerd op het gebied van circulariteit. Er is een enorm enthousiasme bij medewerkers, leveranciers en klanten, dus blijft de familiebrouwer zich richten op partnerships binnen de keten. Maar ook met bijvoorbeeld onderzoeksinstituten en universiteiten, om te onderzoeken waar het bedrijf nog meer het verschil kan maken op het gebied van circulariteit. Swinkels Family Brewers hoopt de inkoop van gebouwen en machines vanaf volgend jaar mee te kunnen nemen in de circulariteitsscore. In 2020 is hier door middel van dataverzameling op voorgesorteerd. Om de circulariteitsscore van 75% in 2025 te behalen, zal de brouwer de komende jaren focussen op het verduurzamen van de marketingmaterialen en verpakkingen, maar ook verder onderzoek doen naar waterhergebruik en energiebesparing.