Onafhankelijk smaakmakend magazine over speciaalbier

Biernieuws

Overmatig en zwaar drinken in 2020 laagste ooit

Geplaatst op donderdag 11 maart 2021

Het percentage Nederlanders dat overmatig en zwaar drinkt, is nog nooit zo laag geweest als afgelopen jaar. Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2020 van het CBS, RIVM en Trimbos Instituut die onlangs gepubliceerd zijn. De trend dat mensen minder drinken zet zich voort.

In 2020 bedroeg het percentage van de volwassen bevolking (18+) dat overmatig dronk 6,9%. Dit is aanzienlijk lager dan in 2019 toen dit percentage 8,5% was. Ook het percentage van mensen dat zwaar drinkt is gedaald van 8,5% in 2019 naar 7,7% nu. Een overmatige drinker is iemand die meer dan 14 (vrouw) of 21 (man) glazen alcohol per week drinkt. Een zware drinker is iemand die minstens één keer per week 6 glazen (man) of 4 glazen (vrouw) of meer alcohol op een dag drinkt

De Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) is opgetogen over deze ontwikkeling. Directeur Peter de Wolf: “Wij zien al langer de trend dat mensen minder overmatig en zwaar zijn gaan drinken. Zo was in 2015 nog 10% zware drinker en 9,5% overmatig. En rond 2000 was bijna 14% nog zware drinker. Dat in 20 jaar tijd zwaar drinken bijna gehalveerd is, geeft aan dat mensen al veel langer bewust nadenken over en omgaan met hun alcoholconsumptie. Uiteraard was 2020 anders dan wij gewend waren, maar de lange termijn trend is onmiskenbaar.” Deze trend is ook zichtbaar in andere statistieken. Zo is het percentage mensen dat met teveel drank op achter het stuur kruipt gedaald van 4% in 2002 naar 1,4% bij de meest recente meting. Ook vrouwen die zwanger zijn drinken veel minder. En het drankgebruik bij scholieren is de afgelopen 15 jaar gehalveerd.

De Wolf: “Er lijkt sprake te zijn van een brede bewustwording van consumenten in allerlei situaties. Het is goed om te zien dat ook de inspanningen vanuit de sector zoals de BOB-campagne en ‘Geniet, maar drink met mate’, maar ook de investeringen en promotie in alcoholvrije varianten en de voorlichting die de sector geeft, een bijdrage hebben geleverd aan die bewustwording. Ook rond de sportverenigingen en richting studenten worden allerlei initiatieven uitgerold.”

Gezamenlijke aanpak via Nationaal Preventieakkoord

De dalende trend is een steun in de rug voor de gezamenlijke aanpak via het Nationaal Preventieakkoord. Hierin nemen allerlei partijen deel die allemaal op hun eigen manier, maar wel in samenhang werken aan het tegengaan van problematisch alcoholgebruik. De Wolf: “Het is ontzettend belangrijk dat we met al deze partners ons blijven inspannen voor het verder laten dalen van overmatig en zwaar drinken. In 2040 willen we dat zowel overmatig als zwaar drinken gedaald zijn naar 5% van de volwassen bevolking. Wat dat betreft geven de actuele cijfers aan dat we heel goed op weg zijn om dat te gaan realiseren”.