Onafhankelijk smaakmakend magazine over speciaalbier

Biernieuws

Internationale award voor Bruine Nederlandse Retourfles

Geplaatst op donderdag 8 juli 2021

De Bruine Nederlandse Retourfles (BNR), de bekende Nederlandse bierflesjes, heeft de European Refillable Award ontvangen. Deze prijs is uitgereikt tijdens de 8e European Reuse Conference over herbruikbare verpakkingen in Berlijn. De jury prijst de BNR-fles omdat het internationaal wordt beschouwd als een succesvol rolmodel voor hervulbare verpakkingen. Nederlandse Brouwers beheert het bijzondere licentiesysteem.

Een jury heeft aan de BNR-fles de European Refillable Award toegekend. In de toelichting tijdens de conference heeft de jury toegelicht dat de BNR prijs deze award krijgt omdat de BNR een lange historie kent (het systeem is in de tachtiger jaren ontstaan) en er nog steeds nieuwe deelnemers toetreden. De BNR-fles kent een uniek licentiesysteem, dat beheerd wordt door Nederlandse Brouwers, met onder andere een pooling van het schoonmaaksysteem van de flessen en afspraken over het gebruik van de flessen om de kwaliteit hoog te houden. Met een marktaandeel tussen de 45-55% en meer dan 35000 punten waar de fles kan worden ingeleverd, speelt de BNR-fles een belangrijke rol op de Nederlandse biermarkt. De jury wees ook op de belangrijke milieuvoordelen die het gebruik van de BNR-fles oplevert. Eén fles vervangt 20 eenmalig te gebruiken flesjes. Hierdoor worden niet alleen grondstoffen bespaard maar bijvoorbeeld ook transportkosten: de fles hoeft niet per definitie terug naar de brouwerij waar hij vandaan komt, maar kan ook door een brouwer vlakbij het innamepunt worden hergebruikt.

Uniek systeem

“De BNR-fles is bij ons zo ingeburgerd dat we bijna zijn vergeten hoe uniek deze fles en het hergebruiksysteem dat daarbij hoort, in de wereld is. De European Refillable Award bevestigt dat unieke weer eens. We zijn zeer trots op deze prijs”, zegt Lucie Wigboldus, directeur Nederlandse Brouwers. “De BNR-fles is in de jaren tachtig ontwikkeld door een aantal grote brouwers om een gezamenlijk antwoord te hebben op het dreigende glastekort. Door allemaal dezelfde fles te gebruiken en deze tot 40x opnieuw te vullen, hoeven er vele malen minder flessen te worden ingekocht en kan de fles door iedere brouwer die gebruik maakt van de fles weer worden hergebruikt. Doordat er onder andere goed gebruik wordt gemaakt van goed afwasbare lijmen en etiketten, gaan er weinig flessen verloren. Vandaag de dag zorgt de BNR-fles er mede voor dat de CO2-footprint van de Nederlandse bierflessen tot een absoluut minimum wordt beperkt. Dat draagt eraan bij dat de biersector gerekend mag worden tot de koplopers in de in duurzaam verpakken. Het klassieke flesje is meer dan ooit van deze tijd.”

Hervulbaar

“De BNR-fles heeft als één van de weinige hervulbare verpakkingsmaterialen de tand des tijds glansrijk weten te doorstaan”, aldus Eric Veldwiesch, manager Duurzaamheid & Ketenbeheer Nederlandse Brouwers. “Met de toenemende aandacht voor hervulbare verpakkingsmaterialen, kijken we of de BNR-fles voor nog meer brouwerijen aantrekkelijk kunnen maken. Voor kleinere brouwerijen is het investeren in een spoelfaciliteit vaak niet mogelijk, waardoor men geen gebruik kan maken van hervulbare flessen. Er worden nu, onder andere met subsidie vanuit Circulaire Ketenprojecten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, onderzoeken gestart naar de mogelijkheden of de brouwers onderling tot een oplossing zouden kunnen komen waarbij de BNR-fles breder ingezet kan worden. Tegelijkertijd werken we met de supermarkten samen om de flessen nog effectiever in te zamelen. De flessen kunnen hierdoor nog vaker worden hergebruikt, de milieu impact neemt hierdoor verder af en het systeem wordt efficiënter.”

Klimaatvriendelijke alternatieven

Dinsdag 6 juli jl. vond in Berlijn de 8e European Reuse Conference plaats met als centrale thema dat eenmalige consumentenverpakkingen bijna overal, voor bijna alle producten, kunnen worden vervangen door klimaatvriendelijke herbruikbare alternatieven. Deze conference wordt jaarlijks georganiseerd door georganiseerd door Environmental Action Germany (DUH), de European Federation of Associations of Beer and Beverages Wholesalers (CEGROBB), de Association of Private Breweries Germany en het Reloop Platform. Tijdens de conferentie zijn innovatieve herbruikbare oplossingen voor drankflessen, meeneemdozen, koffiebekers en herbruikbare containers voor cosmetica en desinfectiemiddelen gepresenteerd die het eenvoudig maken om eenmalig gebruik te vervangen door herbruikbare producten.