Onafhankelijk smaakmakend magazine over speciaalbier

Biernieuws

De Zoen van Delft 2018

Geplaatst op woensdag 6 juni 2018

Zoals elk jaar brengt Bierhistorie Delft weer de Zoen van Delft uit. Dit jaar is gekozen voor een donker bier van 4,5 % met Cascade Hop en VOC kruiden zoals Ketoembar, Foelie, Kaneel, Paprika. Volgend jaar is het jaar van de Gouden Eeuw in Nederland en Delft doet hier ook aan mee dus is dit bier al een voorproefje voor volgend jaar. De Gouden Eeuw begon eigenlijk al toen in 1602 de VOC ( Vereenigde Oost-Indische Company) werd opgericht. Het is een smaakvol bier geworden waarin de kruiden niet overheersend te proeven zijn. In het kader van de Gouden eeuw zijn er nog twee bieren op de markt gekomen t.w. VOC Stout een donker bier van 5,5 % met koffie en Scheepsbier van 3,6 %. Uiteraard komt er in 2019 ook een Gouden Eeuw bier uit.

Het Zoenverdrag van Delft 
De Zoen van Delft of het Zoenverdrag van Delft maakte op 3 juli 1428 een voorlopig einde aan de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De Zoen van Delft (zoen betekent hier verzoening) was een vredesverdrag tussen Jacoba van Beieren, gesteund door de Hoeken, en Hertog Filips van Bourgondië met zijn Kabeljauwse aanhang.
In de vredesovereenkomst werd bepaald dat Jacoba van Beieren zich gravin van Holland mocht blijven noemen, maar dat Filips van Bourgondië als ruwaard de feitelijke macht kreeg in Holland, Zeeland en Henegouwen. Ook werd Filips benoemd tot erfgenaam en opvolger van Jacoba van Beieren en werd bepaald dat Jacoba niet in het huwelijk mocht treden zonder toestemming van Filips, wat feitelijk neerkwam op een verbod om te trouwen. Jacoba van Beieren huwde overigens enkele jaren later toch, namelijk met Frank van Borsele, een hoge Zeeuwse edelman. Verder werden de wederzijdse scheldnamen Houck en Cabeljau voortaan verboden. Ook werd de Raad van Holland, later steeds vaker Hof van Holland genoemd, in het leven geroepen. Deze Raad van Holland behandelde zware misdrijven en bestond uit negen raadsheren. Voorzitter was de stadhouder, de plaatsvervanger van de Landsheer. Ook worden als bestuursorgaan voor het eerst de Staten van Holland genoemd, een advieslichaam gevormd uit de Ridderschap en de stemhebbende steden.