Onafhankelijk smaakmakend magazine over speciaalbier

Biernieuws

Bierbrouwer Grolsch weer stap dichter bij CO2-neutrale brouwerij

Geplaatst op donderdag 31 maart 2022

Grolsch heeft de ambitie om een volledig CO2-neutrale brouwerij te zijn in 2025: een brouwerij waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt. Nadat in 2021 de benodigde vergunningen werden afgegeven kunnen Grolsch en Twence dit jaar officieel van start met de aanleg van de ondergrondse leiding, waarmee Twence in 2022 duurzame warmte gaat leveren aan Grolsch. Deze duurzame vorm van warmtelevering reduceert de CO2-emissie van Grolsch met 72% (5.500 ton) per jaar. Dit staat ongeveer gelijk aan de hoeveelheid uitstoot van zo’n 1.800 huishoudens per jaar.

Koert van ’t Hof, Corporate Affairs Director bij Koninklijke Grolsch: “Bij Grolsch blijven we onverminderd werken aan onze duurzame ambitie. De afgelopen twee jaar waren door de pandemie niet makkelijk, toch hebben we onze ambitie als het gaat om duurzaam ondernemen nooit losgelaten. Ik ben dan ook ontzettend trots op de resultaten die we ook in 2021 behaald hebben en kijk uit naar alles wat voor dit jaar op de agenda staat!”.

Highlights 2021

Naast de introductie van de TopClip blikverpakking en de vergunningen voor de duurzame warmtelevering, heeft Grolsch nog een aantal mooie resultaten bereikt op het gebied van Duurzaam & Verantwoord Ondernemen. Een paar highlights: 

  • Grolsch heeft afscheid genomen van de kartonnen draagtrays en is volledig overgeschakeld op herbruikbare draagtrays van gerecycled plastic. Grolsch levert hiermee een bijdrage aan het reduceren van de hoeveelheid afval op festivals, het maximaliseren van circulaire verpakkingen én het creëren van duurzame bewustwording onder festivalbezoekers.
  • Het aandeel recycled blikfolie is gestegen naar 74% en 49% van al het palletfolie is inmiddels van recycled plastic. Ook is er een pilot gestart om het ‘piepschuim’ in de exportcontainers te vervangen door karton met veelbelovende eerste resultaten.
  • Een proef met overschakeling naar HVO-brandstof voor twee pallettrucks heeft een CO2-reductie opgeleverd van 145ton CO2 en er is een afstand van 381.284 km over water afgelegd in 2021.
  • Grolsch heeft een beleid omtrent flexibel werken ingevoerd, ter bevordering van een betere werk/privé-balans. Er zijn thuiswerkplekken geïnstalleerd bij kenniswerkers voor goede ergonomie.
  • Grolsch heeft in 2021 een nieuwe Grolsch-alcoholvrijcampagne gelanceerd. Met deze televisiecommercial, diverse online video’s en activatie brengt Grolsch haar volledige range 0.0-bieren onder de aandacht. En 87% van alle boarding rond de sportvelden is vervangen door 0.0%.

Resultaten online beschikbaar   

Benieuwd naar de resultaten en activiteiten van Grolsch op het gebied van duurzaam en verantwoord ondernemen in 2021, of naar de doelstellingen voor 2022? Bekijk dan het online jaaroverzicht 2021 en de toelichting hierbij op de website van Koninklijke Grolsch.