Onafhankelijk smaakmakend magazine over speciaalbier

Biernieuws

Bavaria brengt 75% meer schoon restwater terug in de bodem

Geplaatst op donderdag 18 februari 2021

Op 18 februari presenteerde Swinkels Family Brewers indrukwekkende resultaten van het project Boer Bier Water. In 2020 heeft het familiebedrijf via de Bavaria brouwerij in Lieshout ruim 700.000 m3 gezuiverd restwater teruggebracht in de bodem. Dat is een stijging van 75% ten opzichte van 2019. Het Boer Bier Water project is een succesverhaal voor een veelvoorkomend probleem in Nederland: de droogte die het land de afgelopen jaren teistert.

De grote toename in het gebruik van schoon restwater valt volgens de brouwerij te danken aan een groeiende groep boeren die deelneemt aan het project. Afgelopen jaar sloten maar liefst 12 boeren zich aan. Ook in 2021 blijft Swinkels Family Brewers investeren in het project, onder meer door de realisatie van een nieuwe inlaat in het Wilhelminakanaal. Naar verwachting kan hierdoor dit jaar 800.000 m3 water worden teruggebracht in de bodem.

Droogteproblematiek steeds urgenter

Het project, dat in 2014 van start ging, verbindt de gemeente Laarbeek, Waterschappen Aa en Maas en de Dommel, ZLTO, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en Rabobank aan Swinkels Family Brewers voor een gezamenlijke noodzaak: aanvulling grondwater en een goede bodemkwaliteit. Via Boer Bier Water wordt het restwater van Bavaria, water dat bijvoorbeeld gebruikt is om de brouwketels en statiegeldflessen te reinigen, gefilterd in haar eigen afvalwaterzuiveringssysteem. Dit gefilterde restwater wordt via sub-irrigatie (wateraanvoer door peil gestuurde drainage) herverdeeld onder de boeren in de buurt van de Bavaria brouwerij. Zo kunnen zij het grondwaterpeil op hun landbouwgronden reguleren en hun gewassen beter telen.

Gezonde bodem voor landbouw

Naast het grondwater, richt het project Boer Bier Water zich ook op het telen van brouwgerst. Verder werken de boeren ook aan een afname van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en verhogen ze het organische stofgehalte van de bodem, onder andere door aanvoer van compost. Marthijn Junggeburth, duurzaamheidsmanager bij Swinkels Family Brewers: “Als Brabants familiebedrijf vinden wij het belangrijk om het bronwater waarmee we nu brouwen door te geven aan de volgende generaties én willen we iets doen voor de regio waarin we opereren. Door het restwater, dat anders in zee gelopen zou zijn, terug te pompen in kanalen en beken die als transportsysteem fungeren, kunnen we dit water op een duurzame manier teruggeven aan boeren in de omgeving. De mooie resultaten die het afgelopen jaar samen met alle partners zijn behaald, zetten de toon voor wat we in de toekomst kunnen verwachten – we richten erop dat er in 2021 in totaal 800.000 m3 water kan worden teruggebracht in de bodem. We zijn erg trots op het Boer Bier Water project en het hoogwaardig hergebruik dat bijdraagt aan de doelstellingen van onze Swinkels Circularity Index. De toename van het schone restwater laat zien dat er een duurzame sluiting van de waterkringloop mogelijk is.”

Godelieve van Tilborg, belangenbehartiger bij ZLTO: “De afgelopen jaren hebben boeren te kampen met drogere zomers, waardoor zij hun gewassen moeilijker kunnen telen. Het project Boer Bier Water is een succesvolle manier om de boeren in de regio te ondersteunen. Ook in aanhoudende tijden van droogte, kunnen boeren via subirrigatie het grondwaterpeil reguleren. Zo is er voldoende water beschikbaar om de gewassen de hele zomer te laten groeien. Ik ben zeer onder de indruk van de gezamenlijke prestatie die het afgelopen jaar geleverd is, waarbij de samenwerking tussen de aangesloten partijen essentieel is geweest. Het delen van kennis tussen (lokale) bedrijven, boeren en overheden zorgt ervoor dat we dichter bij ons doel komen om water voor de lange termijn, op een duurzame manier, beschikbaar te houden.”