Onafhankelijk smaakmakend magazine over speciaalbier

Biernieuws

AB InBev kondigt 2028 ‘Net Zero’-ambitie aan voor grootste Europese brouwerijen

Geplaatst op vrijdag 10 december 2021

AB InBev kondigt de CO2-ambitie aan om haar vijf grootste brouwerijen in Europa al in 2028 naar ‘Net Zero’ te brengen. Dit zou een jaarlijkse reductie betekenen van 110.740 ton CO2, wat gelijk staat aan de uitstoot van bijna 35.000 personenauto’s. Deze Europese aankondiging is onderdeel van de ambitie om wereldwijd in 2040 in de gehele waardeketen ‘Net Zero’ te realiseren. In Nederland draagt onder andere de Dommelsche Bierbrouwerij bij aan deze ambitie.

De ambities passen in de nieuwe purpose van de brouwer, die vrijdag 10 december werd aangekondigd: “We dream big to create a future with more cheers”. Als onderdeel van deze ambitie blijven de Nederlandse brouwerijen, waaronder de Dommelsche Bierbrouwerij, verder versnellen als het gaat om CO2-reductie. De brouwerij in Dommelen brouwt al 100% met hernieuwbare electricteit en is deels zelfvoorzienend door eigen bio-gas op te wekken uit afvalwater.

Wereldwijd

Wereldwijd heeft AB InBev aanzienlijke vooruitgang geboekt om haar duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 te bereiken. Tussen 2017 en 2020 is de absolute uitstoot van broeikasgassen in haar activiteiten (Scopes 1 en 2) met bijna 25% gedaald en zijn de emissies in de waardeketen (Scopes 1, 2, 3) met meer dan 10% per hectoliter gedaald. Eerder dit jaar kondigde AB InBev haar eerste CO2-neutrale brouwerijen aan in Ponta Grossa, Brazilië en Wuhan, China en haar eerste CO2-neutrale mouterij in Brazilië. 

Europa 

In Europa realiseerde de brouwer tussen 2017 en 2020 een geschatte CO2-reductie van 16% in haar 16 West-Europese brouwerijen, goed voor een jaarlijkse reductie van 300.000 ton CO2. De brouwer werkt er nu naar toe om in 2028 in vijf grote Europese brouwerijen Net Zero operaties te hebben: eerst de brouwerijen van Magor en Samlesbury in het VK in 2026, gevolgd door de brouwerijen van Leuven, Jupille in België en Bremen in Duitsland in 2028. Deze ambitie zou de jaarlijkse CO2-uitstoot met 110.740 ton verminderen, wat overeenkomt met de uitstoot van bijna 35.000 auto’s. Als onderdeel van de ambitie blijven de Nederlandse brouwerijen, waaronder de Dommelsche Bierbrouwerij, versnellen als het gaat om CO2-reductie.

Hernieuwbare elektriciteit en innovatie 

De strategie om Net Zero te bereiken is voornamelijk gebaseerd op de omschakeling naar andere energiebronnen en de verhoging van de energie-efficiëntie. De brouwer heeft daartoe 29 veelbelovende technologieën geïdentificeerd, waarvan verschillende al zijn geïmplementeerd. Zo zet AB InBev in op hernieuwbare elektriciteit in Europa. De brouwer kondigde in 2020 Europa’s grootste zakelijke zonne-energieovereenkomst ooit aan met BayWa r.e., waardoor tegen maart 2022 alle bieren in heel West-Europa met hernieuwbare elektriciteit worden gebrouwen, als onderdeel van een virtuele stroomafnameovereenkomst (VPPA). Dit omvat de ontwikkeling van twee nieuwe zonne-energieparken in Spanje, die vanaf 2022 250 gigawatt-uur hernieuwbare elektriciteit per jaar moeten leveren aan de brouwerijen van AB InBev in heel Europa. De brouwerijen in Nederland werken al 100% op hernieuwbare elektriciteit. 

Naast de overschakeling op groene energiebronnen blijft de brouwer onderzoek doen om haar activiteiten nog energie-efficiënter te maken. Een voorbeeld daarvan is de ‘Simmer & Strip’-technologie, die werd ontwikkeld in het wereldwijde R&D-centrum van AB InBev (Global Innovation and Technology Centre ‘GITEC’) in Leuven. De procesinnovatie zorgt voor 80% energiebesparing in de kookfase van het brouwproces en vermindert de brouwemissies met 5%. Het octrooi is gratis gedeeld met kleinere brouwers. Ook richting consumenten Europa onderneemt de brouwer klimaatactie. Het biermerk ‘Bud’ wordt met 100% hernieuwbare elektriciteit gebrouwen. Het merk vermeldt dit duidelijk op de labels en verpakkingen, om consumenten aan te moedigen de keuze te maken voor hernieuwbare elektriciteit.