Onafhankelijk smaakmakend magazine over speciaalbier

Biernieuws

900 jaar norbertijnen, dus een lekker Berne Jubileumbier

Geplaatst op maandag 3 mei 2021

De norbertijnen kloosterorde bestaat 900 jaar, dat moet gevierd worden met een nieuw Berne Abdijbier voor dit bijzonder jubileum! Zo daagde abt Denis Hendrickx van Abdij van Berne, de brouwers van Berne Abdijbier uit. Speciaal voor dit jubileumjaar brouwde Berne Abdijbier een amberbier van 7,5%, afgevuld in een unuieke magnumfles van 1,5 liter, mooi aangekleed in een witte mantel, net als de norbertijnen-habijt. Er zijn slecht 900 flessen, je kunt bestellen via de website en afhalen op de Pinksterdagen 23 en 24 mei.

“Dat gaan we regelen!” was het antwoord van Berne Abdijbier op deze vorig jaar gestelde vraag door abt Denis. Veel werk ging hieraan vooraf, maar vanaf begin mei is het zover dat er kan worden besteld. Het afhalen is tijdens de beide Pinsterdagen bij het Proeflokaal op de abdij te Heeswijk-Dinther. De eerste Jubileumfles zal na de kerkdienst rond 12.00u worden uitgereikt aan een bekende Nederlander.

7e Berne Abdijbier, het Jubileumbier!

Sint Norbertus van Gennep stichtte in 1121 de norbertijnen kloosterorde op, dit jaar dus 900jr geleden. Vele abdijen werden gesticht en in 1134 ontstond de Abdij van Berne, nu de oudste nog actieve abdij van Nederland. Speciaal voor dit jubileumjaar brouwde Berne Abdijbier een amberbier van 7,5%. Bij dit speciale jubileumjaar hebben we er voor gekozen om dit bier bijzondere kenmerken te geven:

– amberbier van 7,5%

– unieke 1,5 L magnum fles

– mooi aangekleed in een witte mantel, net als de norbertijnen habijt

– uitleg over Sint Norbertus

– beperkte oplage van 900 flessen

– elke fles heeft een eigen nummer

– prijs is 29,50 en max 1 fles per persoon mag worden besteld

Bestellen & Betalen kan op: https://www.webwinkelberneabdijbier.nl.

Afhalen is op beide Pinksterdagen 23 en 24 mei.

LET OP: kies een tijdslot voor het ophalen om drukte te voorkomen.

Wie was Sint Norbertus?

Over heel de wereld vieren de norbertijnen dit jaar het leven van hun stichter Norbertus van Gennep. Norbertus is in het Nederlandse Gennep geboren op 1075 en leefde in een agrarische samenleving, waarin adel en geestelijkheid de dienst uitmaakten. Daarnaast ontstond een lekenbeweging, die een grote nadruk legde op de armoedebeleving. Norbertus was een aanhanger van de belijdenissen van Augustines, de kerkvader van het Westen. Omstreeks het jaar 1115 moet Norbertus een bekeringsproces hebben doorgemaakt. Norbertus werd een rondtrekkende prediker die het Woord van God verkondigde. Hij streefde naar een soberder leven zonder privébezit. Zo trok hij naar het Franse Avignon en kreeg van de toen daar verblijvende Paus toestemming te preken. Kort daarna verzocht de bisschop van het Franse Laon, Norbertus om in het Franse Prémontré in 1121 een eigen kloostergemeenschap te stichten. Vanuit Prémontré stichtten de Norbertijnen (Premonstratenzers) vele abdijen, in 26 landen, op alle continenten. De spirituele bron is de Bijbel en de traditie, de Regel van St. Augustinus en de idealen van St. Norbertus. Dat is zichtbaar in hun gemeenschapsleven, praktische prediking en zielzorg. In 1134 stierf St. Norbertus in Maagdenburg. De stoffelijke resten van Norbertus bevinden zich in de Norbertijnen abdij van Strahov in Praag.

900 jaar Norbertijnen

2021 is voor de Norbertijnen over de hele wereld een bijzonder jaar. Het is dan precies 900 jaar geleden dat de orde werd gesticht door Norbertus van Gennep. In de kerstnacht van 1121 legde hij met enkele van zijn eerste volgelingen in het dal van Prémontré ( nabij de stad Laon in Noord-Frankrijk ) de religieuze geloften af en daarmee was zijn orde geboren. Toen hij op 6 juni 1134 als bisschop van Maagdenburg stierf telde zijn nieuwe beweging al heel wat kloostergemeenschappen. In zijn sterfjaar werd ook de abdij van Berne gesticht, niet in Heeswijk, maar in Berne bij Heusden aan de Maas. In 1857 gingen Norbertijnen na jaren in beslotenheid geleefd te hebben op verschillende pastorieën, in Den Bosch en in het Belgische Vilvoorde, in Heeswijk wonen: De abdij van Berne in Heeswijk-Dinther.

Uit de levensbeschrijving van Norbertus komt een beeld naar voren van een man die, gegrepen door zijn verlangen naar God en geraakt door woorden van het evangelie, in zijn tijd op zoek gaat naar nieuwe vormen waarin hij die gegrepenheid en die geraaktheid kan beleven. De tijd van Norbertus was er een van grote veranderingen. Daarin lijkt de tijd van Norbertus onmiskenbaar op onze tijd. De samenleving was in beweging, en van het oude leek veel afgedaan te zijn zonder dat voor de tijdgenoten duidelijk was wat er voor in de plaats zou komen. Daarmee was de tijd van Norbertus er ook een van onzekerheid, van het wegvallen van het vertrouwde houvast van traditionele denkwijzen, vormen en structuren.

Als zoon van een adellijk geslacht leek het bedje voor Norbertus gespreid. Hij werd kanunnik van het kapittel van Sint-Victor in Xanten, een kerkelijke erebaan die hem van een goed inkomen verzekerde, maar nauwelijks religieuze of pastorale verplichtingen met zich meebracht. Maar dan komt de ommekeer die Norbertus zo bijzonder maakt: hij brak radicaal met de wereld die hem had grootgemaakt, hij werd geraakt door de ervaring van een andere werkelijkheid, geraakt door God, en die geraaktheid maakte van hem een nieuw mens.. Maar hoe ? Dat wist hij niet meteen. Hij wist wel dat de oude vormen van religieus leven en de oude structuren van  de feodale Rijkskerk voor hem niet meer voldeden. Maar welke vorm dan nu te kiezen. De laatste jaren van zijn leven – Norbertus was toen aartsbisschop van Maagdenburg – vergat hij meer en meer zijn oude idealen. ’Eens reed hij barrevoets op een ezel, nu zit hij rijk geschoeid en hoog te paard ,’zo schreef een tijdgenoot. We kunnen ons in deze tijd door de levensgeschiedenis van Norbertus laten inspireren. Hij leefde net als wij in een tijd van grote veranderingen. Hij ervoer, net als velen in onze tijd, dat de klassieke kerkelijke levensvormen niet meer voldeden om ruimte en kader te bieden aan de spirituele bezieling waardoor hij en een aantal tijdgenoten geraakt werden. Hij ging op zoek naar een nieuwe vorm. Wat we bij dat zoeken van hem kunnen leren, is: verzamel geestverwanten om je heen, doe het niet alleen, maar bouw een gemeenschap op van mensen die dezelfde bezieling willen delen. Je hebt elkaar nodig om te blijven herinneren aan waar het uiteindelijk om gaat, aan wat je oorspronkelijke geraaktheid was. In de zoektocht naar die geraaktheid kan Norbertus ook voor mensen uit hedendaagse geloofsgemeenschappen  – 900 jaar later – een inspirerende tochtgenoot zijn. Vier met dit bier het leven van de wandelprediker, St. Norbertus, stichter van de Norbertijnen.